Kvalita a certifikace

 

Certifikujeme kabely dle CPR – Construction Product Regulation a management dle ISO

Cílem CPR je, aby všechny kabely používané v trvalých instalacích v Evropské unii byly testovány, klasifikovány a povoleny podle jednotného kritéria. Proto i v OP CABLE následujeme tento standard.

Prohlášení o vlastnostech a certifikace kabelů

CPR – Construction Products Regulation

Směrnice o stavebních produktech (Construction Product Regulation) stanovuje harmonizovaná pravidla pro marketing konstrukčních materiálů v Evropské unii. Směrnice hodnotí výkon a parametry konstrukčních produktů pomocí běžného technického jazyka. Zajišťuje, aby profesionálové, veřejné orgány a spotřebitelé měli k dispozici spolehlivé informace k hodnocení a porovnání výkonu a parametrů produktů od různých výrobců z různých zemí.

 

Přínosy CPR pro zainteresované strany

  • volný oběh konstrukčních produktů na jednotném trhu Evropské unie – produkty stačí otestovat jednou podle harmonizovaného Evropského standardu nebo EAD (European Assessment Document)
  • orgány jednotlivých států mohou stanovit výkonové požadavky podle harmonizovaného Evropského standardu nebo EAD
  • uživatelé konstrukčních materiálů mohou lépe stanovovat jejich výkonové a parametrové požadavky
  • kontrola trhu může spoléhat na jednu společnou informační strukturu

 

Přínosy technických nástrojů CPR

  • Prohlášení o výkonu – Declaration of Performance poskytuje informace o výkonu a parametrech produktu
  • Assessment and Verification of Constancy of Performance je system definující, jak mají být produkty hodnoceny a jak je kontrolována stálost výsledků hodnocení
  • jasnější role testovacích a hodnotících orgánů

 

Prohlášení o výkonu – Declaration of Performance (DoP)

Prohlášení o výkonu (DoP) je klíčovou částí CPR – Construction Products Regulation. Poskytuje informace o výkonu a parametrech produktu. Každý produkt spadající pod harmonizovaný Evropský standard musí mít toto Prohlášení o výkonu and musí být označen značkou CE. To pomáhá zvyšovat transparentnost a zlepšuje fungování jednotného trhu.“