info@opcable.cz      +420 582 365 188

Certifikace

Certifikujeme kabely dle CPR - Construction Product Regulation a management dle ISO

Cílem CPR je, aby všechny kabely používané v trvalých instalacích v Evropské unii byly testovány, klasifikovány a povoleny podle jednotného kritéria. Proto i v OP CABLE následujeme tento standard.

OP CABLE - CPR compliant cables iso, ukas management systems

Prohlášení o výkonu a certifikace kabelů

CPR - Construction Products Regulation

Směrnice o stavebních produktech (Construction Product Regulation) stanovuje harmonizovaná pravidla pro marketing konstrukčních materiálů v Evropské unii. Směrnice hodnotí výkon a parametry konstrukčních produktů pomocí běžného technického jazyka. Zajišťuje, aby profesionálové, veřejné orgány a spotřebitelé měli k dispozici spolehlivé informace k hodnocení a porovnání výkonu a parametrů produktů od různých výrobců z různých zemí.

Přínosy CPR pro zainteresované strany

Přínosy technických nástrojů CPR

Prohlášení o výkonu - Declaration of Performance (DoP)

Prohlášení o výkonu (DoP) je klíčovou částí CPR - Construction Products Regulation. Poskytuje informace o výkonu a parametrech produktu. Každý produkt spadající pod harmonizovaný Evropský standard musí mít toto Prohlášení o výkonu and musí být označen značkou CE. To pomáhá zvyšovat transparentnost a zlepšuje fungování jednotného trhu.